210 6654159

Αναζήτηση

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Παπαδόπουλος Χρήστος

Γραμματέας
Κουτσουβέλης Αντώνης

Ταμίας
Κοσμάτος Ευάγγελος

Γενικός Αρχηγός
Φραγκούλη Νίκη

Γενικός Έφορος
Ρεντίφι Εύη

Ειδικός γραμματέας
Χαρίτος Ιωάννης

Μέλη