Γαργηττού & Μιλτιάδου, 15344, Γέρακας, Παλλήνης Αττικής
210 6654159
info@swimmers.gr

Διαδικασία έκδοσης δελτίου αθλητή – αθλήτριας

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Διαδικασία έκδοσης δελτίου αθλητή – αθλήτριας

Διαδικασία έκδοσης  δελτίου αθλητή – αθλήτριας

 

Για έκδοση νέου δελτίου αθλητή θα χρειαστείτε:

– Πιστοποιητικό Γεννήσεως  πρόσφατο (έκδοση από το: Ermis.gov.gr ή από Δήμο ή από τα ΚΕΠ)
– Ηλεκτρονική φωτογραφία διαβατηρίου που θα αποσταλεί στο email του συλλόγου με αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του αθλητή –τριας  και  1 εκτυπωμένη που θα κολληθεί πάνω στο έντυπο ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ και θα σφραγιστεί η φωτογραφία από τον ιατρό καρδιολόγο.
– Αίτησης εγγραφής  σφραγισμένη από τον καρδιολόγο και γνήσιο υπογραφής και των δύο γονέων επικυρωμένες από ΚΕΠ ή αστυνομία (στην πίσω πλευρά της αίτησης εγγραφής με επικεφαλίδα ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ)  .
– Παράβολο 30€ (KOE 2021 Α εξάμηνο)

Επίσης λόγο των συνθήκων για διευκόλυνση όλων ,σας ενημερώνουμε ότι για τις φωτογραφίες όπου απαιτούνται για τα  δελτία συνεργαζόμαστε με 
φωτογραφείο το οποίο θα μπορέσει να μας εξυπηρετήσει (πληροφορίες με προσωπικό μήνυμα  στον έφορο του τμήματος  ή στην γραμματεία του
συλλόγου).

 

Τα έντυπα μπορείτε να τα εκτυπώσεται από το site του ΝΗΡΕΑ ΓΕΡΑΚΑ:
https://www.swimmers.gr/